triple O Aikide

Ak si si niekedy pomyslel, musí existovať lepší spôsob, mal si pravdu ...

Tradičné aikido je výnimočným systémom sebaobrany. Držania, znehybnenia, hody, údery a kopy sa používajú na potlačenie a zastavenie akéhokoľvek útoku. S rovnakou účinnosťou ho môžu praktizovať všetci bez ohľadu na vek, pohlavie alebo silu. Sebadisciplína, poriadok, úcta, snaha o dokonalosť, lojalita, spolupráca, zdvorilosť, skromnosť a slušnosť spolu s poctivým prístupom k výučbe a sebazdokonaľovaniu predstavujú základ životnej filozofie a hodnôt tradičného aikido.

Tradičné aikido je vynikajúci systém pohybu. Rozvíja všetky svalové partie, zlepšuje kardiovaskulárny systém, podporuje tiež pozitívny pohľad na svet. Prirodzene zvyšuje sebadôveru cvičenca a jeho schopnosti zvládať krízové situácie, aj každodenný život. Prostredníctvom tradičných a súčasných metód výučby sa telo rozvíja ako celok.

Tradičné aikido je predovšetkým praktický tréning. Získavate pružné a obratné telo. Dokážete v prípade potreby ubrániť seba a svojich blízkych, a to bez nasadenia hrubej sily. Cvičením zvyšujete svoju sebaistotu a sebadisciplínu, naučíte sa koncentrovať a ľahšie prekonávať problémy a každodennú záťaž. Lepšie zvládate stresy, lepšie komunikujete, lepšie sa orientujete v krízových situáciách, stávate sa stabilnejší nielen fyzicky, ale aj duševne a emocionálne. Prirodzene dospejete k pozitívnemu pohľadu na svet.

Náš klub Kurilla BUDOKAN ponúka popri samotných technikách bojového umenia a cvičenia tela i súbor ucelených duševných hodnôt.

Vitajte v klube "Kurilla Budokan".

Napíšte nám

* Povinné položky