triple Saito Hitohiro

Hitohiro Saito Soke sa aikidu začal venovať už od svojich siedmych rokov, a to pod priamym vedením Zakladateľa, Moriheia Ueshibu.  S výcvikom pod O`Senseiom pokračoval až do majstrovej smrti v roku 1969.  Potom automaticky prešiel pod vedenie O`Senseiovho hlavného nasledovníka, svojho otca, Morihira Saita, 9. dan.  Počas tohto obdobia navštevoval viaceré školy za účelom štúdia náboženstiev rôznych denominácií, obzvlášť viery Omoto-Kyo.  Rovnakú náboženskú cestu podstúpil aj O`Sensei, ktorému práve ona napomohla pri tvorbe aikida.

V  tej  istej  dobe sa Hitohiro vzdelával v Sendai pod vedením Senseia Hanzawu a cvičil v Osake so slávnym učiteľom kaligrafie a študentom O`Senseia, Senseiom Abeom. Tiež podľa učiteľovho vzoru, Hitohiro denne cvičí chinkon kishin na zveľadenie svojho každodenného života a bytia.

Hitohiro Saito týždenne vyučoval v Tokijskom dojo a nepretržite pokračoval vo svojom výcviku v Iwama dojo až do smrti svojho otca v máji 2002.  Päťdielna publikácia „Takemusu Aikido" od zosnulého Senseia Saita obsahuje mnohé technické zábery znázorňujúce Hitohira nielen ako partnera predvádzajúceho jednotlivé techniky, ale aj ako majstra.

Hitohiro je jediným synom Morihira Saita a zároveň aj zrejmým pokračovateľom otcovho odkazu.  Nielenže dokázal udržať kvalitu a štruktúru aikida štýlu Iwama, ale zároveň aj vyniká v úlohe odovzdaného otca svojich piatich detí a milujúceho manžela svojej ženy Hisako Saito.  Hitohiro si získal rešpekt a obdiv kolegov svojím vlastným pričinením.  Najvyššiu úctu vzbudzuje aj vo svojej komunite vďaka mnohým rokom charitatívnej činnosti a prác vo verejnom záujme, a tiež aj vďaka zanietenej podpore a účasti na všetkých miestnych tradičných umeniach a zvyklostiach, akým sú napr. festivaly Matsuri.

Sensei Hitohiro Saito nie je len skvelým učiteľom, ale aj nadaným sochárom, maliarom a kaligrafom, za ktorého sa vyučil v Osake u Senseia Seisekeho Abea, žiaka O`Senseia.  Aby hlbšie prebádal svoju túžbu po umení, Hitohiro venoval tri roky štúdiu, po skončení ktorého sa stal profesionálnym japonským šéfkuchárom a založil si vlastnú reštauráciu Soba v Iwame.  Svojimi učiteľskými povinnosťami, cvičením aikida a otcovým posolstvom bol nútený vzdať sa prevádzkovania reštaurácie a v súčasnosti ju využíva ako súčasť ubytovne uchideshi.

Hitohiro Saito Soke, zakladateľ Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai v japonskej Iwame, učil tisícky cudzincov, ktorí si prišli do Mekky aikida, Iwama dojo, odslúžiť svoje učňovské roky.  S odhodlaním zachovať duchovnú a technickú tradíciu O`Senseiovho aikida, Hitohiro si vybudoval povesť vďaka svojej jedinečnej technike a učebným postupom.  Každoročne vedie celosvetové semináre napr. na Slovensku, Taliansku, Portugalsku, v Spojených Štátoch Amerických, Japonsku, Rusku, Francúzsku, Švédsku, Nemecku, Dánsku, Filipínach, Austrálii, Chile, Manile a Turecku.  Prostredníctvom nich ďalej odovzdáva aikido priaznivcom, pre ktorých je nesmiernym šťastím možnosť prijímať jeho doposiaľ neprekonanú duchovnú a technickú odbornosť.

Napíšte nám

* Povinné položky