triple Postup pre právnické osoby

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Ako prvé by ste mali vedieť, že právnická osoba môže darovať 1,0% (2%) z dane viacerým prijímateľom. Minimálna výška sumy, ktorú darujete musí byť však 8€.
 2. Nezabudnite si pred vypĺňaním formulárov vypočítať, koľko činí vaše darované 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Výsledok je maximálna suma, ktorú môžete darovať prijímateľovi/prijímateľom. Ako právnická osoba môžete darovať aj menej ako 1% (2%), avšak musí byť splnená podmienky darovania najmenej 8€ na jedného prijímateľa.

  DÔLEŽITÉ

  -    Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  -    Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane

  – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 3. Údaje občianskeho združenia, ktoré budete potrebovať pri vypĺňaní tlačív:

  IČO: 30786801
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno/názov: Slovenská národná federácia AIKIDO
  Ulica: M. Marečka 9
  PSČ: 841 08
  Mesto: Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves

 4. Ak sa rozhodnete, že chcete zdieľať vaše údaje (obchodné meno alebo názor, právna forma a sídlo) s prijímateľom/mi, nezabudnite zaškrtnúť políčko Súhlas s poskytnutím údajov.

 5. Prostredníctvom elektronického systému zašlite riadne vyplnené daňové priznanie a to do dátumu, dokedy máte podať vaše daňové priznanie. V tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak s Finančnou správou nekomunikujete elektronicky, vyplnené tlačivo zašlite v lehote na Finančnú správu.

 6. Daňový úrad ma na kontrolu údajov a podmienok zákonnú lehotu 90 dní. Do tejto lehoty musí zabezpečiť aj prevedenie sumy, ktorú ste poukázali prijímateľovi/prijímateľom.

  Dokumenty na stiahnutie:

  -    súbor dokumentov pre PO

Napíšte nám

* Povinné položky