triple Saito Morihiro

Morihiro Saito Shihan, Aikikai 9. dan, je jedným z najvyššie postavených predstaviteľov aikida na svete. S výcvikom aikida začal pod vedením samotného Zakladateľa aikida, Moriheia Ueshibu, v roku 1946.  Saito sa narodil v roku 1928 v rodisku a domovine aikida, prefektúre Ibaragi. Pod vedením veľkého O`Senseia začal cvičiť ako osemnásťročný až do majstrovej smrti v roku 1969.

Vo funkcii O`Senseiovho uchideshi zotrval počas 24 rokov.  Saito bol osobným žiakom O`Senseia najdlhšie, a preto bol v období od zrodu aikida v Iwame až do smrti majstra v roku 1969 jedinou osobou nepretržite vystavenou zložitému výcviku so zbraňami a tiež aj technikám boja holými rukami pod vedením Zakladateľa.Vo funkcii O`Senseiovho uchideshi zotrval počas 24 rokov.  Saito bol osobným žiakom O`Senseia najdlhšie, a preto bol v období od zrodu aikida v Iwame až do smrti majstra v roku 1969 jedinou osobou nepretržite vystavenou zložitému výcviku so zbraňami a tiež aj technikám boja holými rukami pod vedením Zakladateľa.  Vďaka tomu sa stal jedným z mála elitných inštruktorov kvalifikovaných na doplnenie výučby techník boja holými rukami o precíznosť zbraní.  Sensei Saito sa vďaka dlhoročnej oddanosti a priamej Zakladateľovej výučbe stal jedným z najdynamickejších inštruktorov aikida na svete.  V časoch neprítomnosti O`Senseia pravidelne vyučoval v Iwama Dojo a zároveň bol aj inštruktorom v tokijskom Hombu Dojo.  V skutočnosti bol totiž Sensei Saito jedinou osobou oprávnenou na výučbu aikido zbraní, okrem samotného O`Senseia.

Po smrti O`Senseia v roku 1969 bolo nemysliteľné, aby rolu hlavného inštruktora v Ueshibovom Ibaraki Dojo prevzal niekto iný ako Sensei Saito.  Saito sa stal zároveň aj opatrovníkom svätyne Aiki v Iwame.  Po O`Senseiovej smrti viedol zakladateľovo dojo v japonskej Iwame a bol považovaný za jedného z najpoprednejších učiteľov aikida na svete.  Sensei Saito považoval za svoju povinnosť postarať sa o zachovanie aikida v jeho tradičnej forme tak, ako ho vyučoval Zakladateľ v Iwame.  Ako najvýznamnejší majster aikida bol uznávanou autoritou v oblasti výcviku s aikido zbraňami.  Vyučoval tradičné aikido pozostávajúce z Aiki-Ken (techniky s mečom), Aiki-jo (techniky s palicou) a taijutsu (techniky boja holými rukami).

Morihiro Saito Shihan bol výnimočným a altruistickým učiteľom.  Pravidelne cestoval napr. do Austrálie, Nového Zélandu, Talianska, Francúzska, Nemecka, Dánska, Švédska, Anglicka, Portugalska a Spojených Štátov Amerických, aby tam viedol celosvetové semináre pre rozširujúcu sa základňu cvičencov aikida, ktorá bola unesená bohatstvom vedomostí a technických zručností sprostredkovaných týmto neobyčajným učiteľom.

Saito Shihan je autorom jedenástich knižných diel venovaných aikidu. Ide o japonsko-anglickú päťdielnu publikáciu s názvom „Tradičné Aikido" a päťdielnu publikáciu „Takemusu Aikido" a publikáciu knihy pod názvom „Budo".  Zároveň je autorom množstva aikido videonahrávok.  Prostredníctvom týchto médií vzdelával Saito Shihan svet a rozširoval tak O`Senseiovo pravé učenie v nezmenenej forme.

Saito sensei zomrel 13. mája 2002.

Napíšte nám

* Povinné položky