triple O Daito Ryu Aiki Jujutsu

Daito rju aiki džudžucu je tradičné japonské bojové umenie uchovávané po generácie v rámci rodu Takedovcov v oblasti Aizu, ktoré Sokaku Takeda sprístupnil všeobecnej verejnosti približne koncom 19. storočia. Hlavnú vetvu tejto tradície zdedil Sokakuov syn, Tokimune Takeda, a ten ju následne predal Kondovi Kacujukimu. Kondo Kacujuki je jediným človekom, ktorý obdržal menkjó kaiden (doklad najvyššieho stupňa a spôsobilosti) od Tokimune Takedu a dnes je hlavou Daito rju aiki džudžucu tradície.

Daito rju aki džudžucu je formou džudžucu – systémom boja holými rukami, ale aj technikami s menšími zbraňami proti ozbrojeným alebo neozbrojeným útočníkom. Ako napovedá názov, jeho devízou je zdôrazňovanie princípov aiki (niektoré aspekty aiki sa označujú tiež termínom kuzuši). Technická tradícia Daito rju zahŕňa aj džudžucu, aj aiki džudžucu, no medzi oboma sú jasné rozdiely a silný dôraz sa kladie práve na aiki džudžucu.

Od nepamäti predstavovalo napomenutie, aby „ útok bol smerovaný tam, kde je protivníkova rovnováha narušená", základnú poučku ázijských bojových umení. V Daito rju sa tento princíp – „ako vyviesť  protivníka z rovnováhy" – označuje slovom aiki a veľké množstvo tajných učení a ústne tradovaných poznatkov sa týka rozličných aspektov aiki.

Dnes je Daito rju aiki džudžucu kultúrnym dedičstvom japonskej vojenskej triedy s dlhou históriou a tradíciou. Vzniklo ako prostriedok na obranu pred nevyprovokovaným násilím s konečným úmyslom násilie neutralizovať, nie ho zapríčiniť. I preto sa Daito rju spolieha na používanie kata cvičení v snahe zdokonaľovať sa, avšak nezahŕňa žiadne súťaže alebo zápasy. A keďže Daito rju patrí medzi klasické japonské bojové umenia, jeho záber ďaleko presahuje obyčajnú sebaobranu; ponúka možnosť kultivovať telo i ducha s cieľom rozvíjať vlastnú osobnosť a prispieť tak k všeobecnému spoločenskému blahu.

Daito rju aiki džudžucu pôsobí ako riadny člen Asociácie tradičných japonských bojových umení (Nihon Kobudo Kyokai) a Asociácie pre podporu tradičných japonských bojových umení (Nihon Kobudo Shinkokai). Každý rok sa vedúci a predstavitelia tejto školy zúčastňujú významných ukážok bojových umení v Japonsku, usporadúvaných v komplexoch Nippon Budokan, Asakusa Riverside Sports Center, svätyňi Meidži a Icukušima a iných lokalitách naprieč celou krajinou.

Napíšte nám

* Povinné položky